שחר פניני הקליטה שיר מרגש באולפן הקלטות "קאפלה" | אולפן הקלטות קאפלה בגניגר
שחר פניני הקליטה שיר מרגש באולפן הקלטות "קאפלה"

שחר פניני הקליטה שיר מרגש באולפן הקלטות "קאפלה" בגניגר ליד עפולה שבעמק- שמיעה נעימהמה יש לך להגיד?